Growth Hacking – термин, на който да обърнете внимание.

В динамичната среда най-сигурното е промяната. За това свидетелства и growth hacking-ът.

Разрастването на бизнеса е тема, която вълнува малки и големи компании, предприемачи и амбицирани да успеят хора. В тази публикация ще Ви запозная с един термин, който се наложи в последните 2 години в България и тепърва ще продължава да се използва, а именно – growth hacking”. Ако трябва да преведем на български, би било „хакване на растежа”. Използва се само и единствено в контекста дигиталното пространство – за софтуерни продукти или за онази част от нашето маркетингово усилие, която се осъществява  благодарение на софтуерни инструменти. С други думи, отнася се до прилагане на успешни маркетингови техники, които не изискват голям бюджет, а водят голям брой потребители до някакво онлайн пространство, сайт или пък до осъществяване на продажби на онлайн продукт.

Терминът е използван за първи път през 2010 година от Шон Елис – маркетолог, помогнал на различни стартъпи да увеличат базата си данни с клиенти. Шон е толкова креативен, че се превръща в един от най-търсените в Силициевата долина, когато се заговори за растеж. Шон използва като описание “growth hacker”за първи път, когато търси да наеме човек, който да заеме неговата собствена позиция. Кандидатурите, които получава, са от хора с образование и опит в сферата на маркетинга, но за него това не е достатъчно.  Знае, че той самият не прилага похватите, на които залагат традиционните маркетолози, и се притеснява, че ако наеме такъв тип професионалист, то той няма да пасне на неговите виждания и работа.

growth-hacker2

За растежа

За да разберем цялото понятие “growth hacking”, е нужно първо да обърнем внимание на самия растеж в контекста на стартиращия бизнес.

Растежът е съвкупност от развитието на маркетинга и продукта. Докато двете отделни области съдържат частична перспектива за растеж, то growth hacking-ът е подобласт, която е съсредоточена върху стимулиране на метриките и моделиране на резултатите около растежа. Предприемачите в стартъп средите обясняват, че growth hacking-ът не е нова роля на маркетинга, а е цяла нова сфера и ниво на разбиране на бизнеса, което води потребителите към продукта, връща ги към него и ги кара да го купят. Growth hacking-ът се отнася много повече до техническото разбиране на продукта, отколкото до самия маркетинг.

Какво е различното от традиционния маркетинг?

Важно е да се направи уточнението, че един growth hacker не е заместител на традиционния маркетинг специалист. Той просто е различен тип специалист, чиито усилия са съсредоточени само и единствено върху бързия растеж. Всички стратегии, дейности и тактики, които growth hacker-ът прилага, са повлияни от намерението за растеж. Точно този фокус става причина за появяването на множество методи, инструменти и добри практики, които всъщност не съществуват в традиционния маркетинг.

В growth hacking-а основното е стратегия, в която параметрите са лесни за измерване и повтарящи се. Но тази стратегия лежи на продукта и данните от потребителите.

Аналитичната и техническата част от маркетинга водят до различно поведение спрямо дистрибуцията и поставянето на потребителите на първо място. Growth hacking-ът е повече от директен маркетинг и количествен анализ.

Какво се променя в продукта?

Традиционните маркетолози умеят да разбират и промотират традиционните продукти, но както навсякъде, интернет оказва влияние и върху определението за продукт. В миналото продукт се е наричало всяко нещо, което може да се пипне, но днес, както всички знаем, не е така. Софтуерът също е продукт, продукти са и Facebook, Twitter и останалите мрежи. Така интернет налага промяната, а отговорни за възприемането на неща, които нямат физическо изражение, са именно growth hacker-ите. Всичко това налага и нов начин на мислене.

Поради редефиницията на понятието за продукт, той (продуктът) може да играе роля в собственото си осиновяване. Какво означава това – продукт като Facebook ни позволява да го споделяме с наши приятели, за да направим нашия собствен опит по-добър чрез неговата платформа. Но една паста за зъби не може да направи това, защото няма платформа. Dropbox пък ни дава допълнително свободно облачно пространство, ако привлечем приятел, който да ползва платформата. Диваните не правят това. Не можеш да получиш допълнително място на дивана като поканиш приятел да седне, нали? 😉 Хванахте ли линията? Ако отговорът Ви е „не”, то няма да успеете да разберете и ролята на growth hacking-а. Сори.

Именно Шон Елис е човекът, който помага на Dropbox да се развие. Неговото разбиране на случващото се в интернет е в основата на успеха. Ето и илюстрация на стратегията за Dropbox:

Growth Hacking – термин, на който да обърнете внимание.

Какво се променя в дистрибуцията?

Ако искаме продуктът ни да е разпознаваем, популярен и обичан, то не може да разчитаме само на него. Необходима е и дистрибуция. Така както интернет променя възгледите за продукт, така променя и тези за дистрибуция. Затова хората, които разбират поведението на потребителите в интернет, ще са тези, които ще успеят да „хакнат” растежа.

freshsupercool.com

freshsupercool.com

За по-лесното разбиране може да послужи един пример от 1950 година, когато McDonald’s разбират, че междущатските пътища са нов канал за привличане на клиенти. Разбира се, възползват се от това. Поставят на изходите арки със златни светещи букви, които стоят и до ден днешен.  Този пример би могъл да се счита за офлайн хак. А какво се случва в интернет? Вместо арки, които веднага да ни подсетят, че говорим за McDonald’s, в дигиталното пространство съществува търсенето по ключови думи и оптимизацията за търсещи машини. Вместо улици, които да ни заведат по най-лесния и бърз начин до нашите приятели, имаме Facebook, който ни позволява да комуникираме дори с хора, които не са ни приятели.

Съществуват още множество аналогии, които да илюстрират дистрибуцията, но фокусът отново се поставя върху това да се разбира поведението на хората в онлайн пространството. Само това би дало предимство за осъществяване на растеж.

В следващата публикация ще посочим и световни примери от практиката, които да Ви дадат представа за това как growth hacking-ът работи и какво се постига чрез него. Stay tuned!

Оставаме и на разположение за всички въпроси по онлайн присъствието Ви в социалните мрежи.

Ето ги и познатите места, където можете да ни откриете: ФейсбукLinkedInoffice@proper.media. Очакваме Ви!

Източници: www.quicksprout.com, medium.com, techcrunch.com

No comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *